Terapia zbąszyń

Nałóg alkoholowy – jak go leczyć?

Co raz więcej osób ma problem z alkoholem. Sięgają po niego już co raz młodsi ludzie. Są oni w dużym stopniu bardziej narażeni na stratę kontroli nad jego spożyciem, dlatego wiele siły a przy tym środków pieniężnych jest każdego roku oddawanych na edukację młodzieży w tej kwestii; w szkołach średnich, gimnazjach, a nawet w podstawówkach wprowadzane są projekty takie jak „Wolni od uzależnień” bądź „Program siedmiu kroków”. Dla osób, które już popadły w szpony alkoholizmu ukształtowano szczególne terapie – w placówkach zamkniętych, w ośrodkach odwykowych oraz w zamkniętych grupach terapeutycznych. Na nieszczęście jakakolwiek kuracja może zapewnić efekty wyłącznie wtenczas, gdy osoba dotknięta chorobom alkoholową sama pożąda przemienić swoje życie, przestać pić oraz zacząć powtórnie działać w społeczeństwie. Alkoholicy często są zmuszeni do leczenia – na przykład przez rodzinę albo wyrokiem sądu (ażeby takowy zdobyć opieka społeczna musi złożyć wniosek o postawienie osoby nadużywającej alkoholu przed tak nazywaną komisją alkoholową wydającą opinię, na podwalinie której wniosek adresowany jest dalej – do sądu; do opieki społecznej zwrócić się mogą członkowie rodziny osoby uzależnionej albo osoby z nią niespokrewnione). W wypadku obowiązkowego umieszczenia alkoholika w ośrodku odwykowym czy też na terapii – leczenie posiada niesłychanie nikłe okazje powodzenia. Większa część pijusów po takim leczeniu prędzej czy później powraca do nałogu; przede wszystkim jeśli po skończonej terapii wracają oni do otoczenia, w którym spożywanie nadmiernych ilości alkoholu jest aprobowane, a wstrzemięźliwość budzi swego rodzaju nienawiść i wykreślenie z lokalnej społeczności. Osobom, którym udało się wytrwać w trzeźwości zaleca się czynne członkostwo w grupach wsparcia. Są to na przykład grupy AA (Anonimowych Alkoholików), gdzie ludzie, którzy zaprzestali spożywania alkoholu dzielą się swoimi doznaniami z innymi. Pomaga to podtrzymać motywację do życia w wstrzemięźliwości i uświadamia osobie chorej, że nie jest osamotniona w codziennej walce z pokusą napicia się wódki czy też piwa. Jednym z wymogów kuracji oraz późniejszego członkostwa w meetingach AA jest zostawanie w stanie wstrzemięźliwości; osoby nieprzestrzegające tej jak istotnej reguły są wydalane z terapii albo grupy. Dzieje się tak, ponieważ takie zachowania demotywują innych członków. Niezwykle istotnym elementem leczenia jest zapewnienie pijącemu wsparcia mentalnego a także dawanie świadectwa, że z nałogu da się wyjść; w wielu przypadkach alkoholikom wydaje się, że nie są w stanie funkcjonować bez alkoholu, a rolą terapeuty jest uświadomienie im, że jest to jak najbardziej dopuszczalne oraz podawanie przykładów z życia.


Możliwość komentowania jest wyłączona.