Psychoterapia krosno

Rola psychoterapii w leczeniu zaburzeń żywienia

Anoreksja jest to choroba o podłożu psychicznym. Przejawia się głównie jadłowstrętem – osoba nią skrzywdzona głodzi się, dlatego, że chce być możliwie jak najbardziej smukła. Powody anoreksji nie są do końca znane. Ogromny wpływ na rozrost choroby posiada niska ocena samego siebie, poczucie bycia gorszym od reszty społeczeństwa, zlekceważenia przez rówieśników. Chorują na nią zarówno nastolatki (pierwsze symptomy widać już wielokrotnie w okresie gimnazjalnym), jak i osoby po trzydziestym roku życia. Powszechnie sądzi się, że jest to typowo „damskie” choróbsko, jednak cierpi na nie też dużo mężczyzn. Po wielokroć u chorego dostrzec można okresy remisji i zaostrzenia objawów. W wielu przypadkach zaburzenia stricte anorektyczne płynnie kroczą w bulimię. Bulimia polega na objadaniu się do granic możliwości. Zdarza się, że bulimiczka/bulimik po napadzie obżarstwa zwraca danie. U wielu osób bulimia przybiera temperament kompulsywny, to znaczy okresy głodówki przeplatają się z okresami kompulsywnego objadania się. Niedużo osób cierpiących na bulimię bądź anoreksję przyznaje się do swojej choroby; większość ukrywa ją przed bliskimi, a często także nie ma świadomości ogromu swojego problemu. Nieoceniona w leczeniu zaburzeń żywienia jest psychoterapia. Może być ona kierowana przez terapeutę osobiście bądź w grupie osób o analogicznych problemach. Terapie grupowe ukierunkowane w szczególności na pomoc ludzi z zakłóceniami żywienia prowadzone są na dziennych oddziałach leczenia nerwic. Wiele osób zgłasza poprawę swojego samopoczucia a także swoich nawyków żywieniowych po odbyciu terapii w gronie innych anorektyków a przy tym bulimików. Głównym założeniem leczenia w grupie jest uprzytomnienie pacjentowi, że nie jest osamotniony ze swoim kłopotem – to pomaga zwyciężyć towarzyszący chorobie wstyd oraz znaleźć choremu sposoby na radzenie sobie z chęcią podjęcia kolejnej głodówki bądź kolejnego aktu obżarstwa. Aczkolwiek mnóstwo osób nie godzi się na udział w terapii grupowej, ponieważ potrzebuje to odwagi do opowiadania o sobie, swoim żuciu, a niejednokrotnie też o swoich traumach w grupie obcych ludzi. Dla takich osób określona jest terapia indywidualna, polegająca na rozmowach psychoterapeuty z pacjentem w celu odnalezienia powodów anarchii żywieniowej. Powodzenie kuracji – zarówno grupowej, jak i indywidualnej – w znacznym stopniu zależne jest od postawy oraz zaangażowania terapeuty. Psychoterapeuci posiadający wiele lat doświadczenia często osiągają lepsze rezultaty prowadzonego leczenia niż absolwenci psychologii bądź psychiatrii, którzy jeszcze nie zdążyli poznać się ze specyfiką zawodu od strony praktycznej.


Możliwość komentowania jest wyłączona.