Leczenie uzależnień kołobrzeg

W jaki sposób wyjść z nałogu?

Uzależnienia mogą przybierać różnorodne postaci. Najczęściej spotykanym nałogiem jest uzależnienie od papierosów. Ma ono ujemne skutki zdrowotne (zawarte w papierosach substancje smoliste i inne toksyny – między innymi formaldehyd a także amoniak – przyczyniają się od powstawania nowotworów płuc oraz krtani, a także do rozwoju miażdżycy; na dodatek palacze częściej doświadczają udarów niedokrwiennych mózgu oraz zawałów serca), jednak jest ono dodatkowo najmniej szkodliwe dla jednostki uzależnionej pod względem funkcjonowania w życiu i w społeczeństwie, dlatego, że nikotyna nie ma wpływu na stan psychofizyczny osoby od niej uzależnionej. Drugim wielokrotnie napotykanym nałogiem jest nałóg alkoholowy. Ma on nie tylko ujemne skutki w kwestii zdrowotnej (szkodzi przede wszystkim na wątrobę – nadużywanie alkoholu prowadzi do jej marskości), ale też znacznie zakłóca osobie uzależnionej funkcjonowanie w życiu codziennym. Nałóg prowadzi niejednokrotnie do zaniedbania obowiązków służbowych, a w konsekwencji do straty pracy. Pijakom nie są obce dodatkowo kłopoty rodzinne – ich małżonkowie i pociechy wielokrotnie nie akceptują trybu życia osoby pijącej. Trzecim tymczasem uzależnieniem jest uzależnienie od narkotyków. Osoby uzależnione od narkotyków po wielokroć funkcjonują jeszcze gorzej niż alkoholicy. W obydwu wypadkach niejednokrotnie wymagane jest ulokowanie jednostki w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego a przy tym podanie go detoksykacji, czyli odtruciu. Jest to przebieg dotyczący jedynie uzależnienia fizycznego polegający na wyeliminowaniu toksyn dostarczonym przez substancje psychoaktywne z organizmu oraz nie może być uważana jako proces terapeutyczny. Leczenie nałogów opiera się na metodach psychologicznych, wśród których wyróżnia się psychoterapię indywidualną albo grupową, reprogramming, hiponterapię oraz psychoedukację. Leczenie ma na celu też resocjalizację osoby uzależnionej a także jej reedukację oraz ukierunkowanie na zdrowe modele zachowań w społeczeństwie. Leczenie kieruje lekarz psychiatra przy współpracy z psychologiem lub psychologiem – psychoterapeutą. Powodzenie leczenia zależne jest przede wszystkim od nastawienia oraz zaangażowania pacjenta. Osoby zlokalizowane w ośrodkach leczenia uzależnień obowiązkowo (wyrokiem sądu, na wniosek rodziny) i które tak po prawdzie nie chcą wyjść z nałogu, często powracają do dawnego stylu życia przy pierwszej możebnej okazji – w szczególności jeśli po zakończeniu leczenia wracają do środowiska, w którym dane uzależnienie jest swoistym standardem, a abstynencja wiąże się z usunięciem z lokalnego społeczeństwa.


Możliwość komentowania jest wyłączona.